[ฮีโร่ใหม่Game online, Warcraft III Dota, Map 6.73]ดาวน์โหลดโหลด Map 6.73b

[ฮีโร่ใหม่Game online, Warcraft III Dota, Map 6.73] DragonusSkywrath Mage 
[ฮีโร่ใหม่Game online, Warcraft III Dota, Map 6.73] ] DragonusSkywrath Mage
สาย: INT
ระยะโจมตี: 600


Arcane Bolt: สกิลกดใช้ใส่เป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายใส่ศัตรู โดยปกติแล้วสกิลนี้จะสร้างความเสียหายได้ไม่มาก แต่ความรุนแรงของสกิลจะสามารถเพิ่มได้ตามค่า INT ของ Skywrath Mage และมีค่าคูลดาวน์ที่น้อยมาก อย่างไรก็ตามสกิลนี้จะเคลื่อนที่ช้า กว่าจะถึงเป้าหมายต้องใช้เวลาพอสมควร แต่ระหว่างที่สกิลเคลื่อนที่ไปเราจะมองเห็นพื้นที่ตลอดระยะทางเช่นกัน


Concussive Shot: เมื่อกดใช้สกิล Skywrath Mage  จะปล่อยสกิลพุ่งเข้าใส่ไปยังฮีโร่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุด ภายในระยะ 1600 AoE (เลือกเป้าหมายไม่ได้) หลังจากสกิลไปชนกับฮีโร่ที่เป็นเป้าหมาย จะทำให้ศัตรูทุกตัวในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายและโดน Slow นาน 4 วินาที


Ancient Seal: สกิลกดใช้ใส่เป้าหมายเพื่อทำให้เหยื่อติดสถานะ ผลของสถานะนี้จะทำให้เหยื่อไม่สามารถใช้สกิลได้ และได้รับความเสียหายประเภท Magic Damage รุนแรงขึ้น การห้ามใช้สกิลจะนาน 3-6 วินาทีและการเพิ่มความเสียหายก็รุนแรงมากทีเดียว


Mystic Flare: สกิลกดใช้บนพื้นที่และสกิลจะแสดงผลบนพื้นที่นั้นนาน 2 วินาที ผลของสกิลจะสร้างความเสียหายเป็นวินาทีใส่ฮีโร่ศัตรูที่เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว และความรุนแรงของสกิลนั้นจะสูงมาก ถ้าหากโดนสกิลตลอด 2 วินาทีจะมีโอกาสได้รับความเสียหายสูงถึง 1200 หน่วยเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามถ้ามีฮีโร่หลายตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ความรุนแรงของสกิลจะถูกหารตามจำนวนฮีโร่ด้วย (สกิลนี้มีผลกับแค่ฮีโร่  ดังนั้น Creep ในพื้นที่นั้นจะไม่มีผลอะไร)
[ฮีโร่ใหม่Game online, Warcraft III Dota, Map 6.73] XinEmber Spirit

[ฮีโร่ใหม่Game online, Warcraft III Dota, Map 6.73] ] XinEmber Spirit
สาย: AGI
ระยะโจมตี: 128 (Melee)


Searing Chains: เมื่อกดใช้สกิลนี้ ศัตรูที่อยู่้รอบตัวเรา 3 ตัวแบบสุ่ม จะติดสถานะซึ่งทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้และได้รับความเสียหายทุกวินาที สกิลนี้ไม่สามารถเลือกเป้าหมายได้ แถมยังแสดงผลกับ Creep ด้วย แต่ก็มีข้อดีคือคูลดาวน์ค่อนข้างน้อยและความเสียหายก็รุนแรงพอสมควร


Sleight of Fist: สกิลกดใช้บนพื้นที่ ทำให้ศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นทุกตัว โดนเราโจมตีตัวละั 1 ครั้ง ซึ่งการโจมตีด้วยสกิลนี้จะคิดความเสียหายตามพลังโจมตีของเรา และเพิ่มด้วยความเสียหายโบนัสจากสกิลอีกเล็กน้อยด้วย นอกจากนั้นรูปแบบการโจมตีของสกิล เราจะวาร์ปไปไล่โจมตีเป้าหมายทีละตัว จนกว่าจะครบทุกตัวที่อยู่บริเวณนั้น ซึ่งระหว่างที่เราวาร์ปไปมาเพื่อโจมตี เราจะอยู่ในสภาพ Invulnerable และจะกลับมายืนที่เดิมเมื่อโจมตีสำเร็จ (ใช้เวลาวาร์ป 0.2 วินาทีต่อเป้าหมาย)


Flame Guard: สร้างเกราะให้ตัวเอง ทำให้ศัตรูทุกตัวที่อยู่ใกล้ได้รับความเสียหาย และสกิลจะดูดซับความเสียหายแบบ Magic Damge แทนเรา ซึ่งทำให้เราไม่เสีย HP จากความเสียหายของสกิลเหล่านั้นด้วย อย่่างไรก็ตามสกิลนี้จะดูดซับความเสียหายได้จนถึงระดับที่กำหนด หากรับความเสียหายจนครบสกิลจะถูกยกเลิกทันที


Fire Remnant: สกิลกดใช้บนพื้นที่ เพื่อสร้าง Fire Remnant (ร่างเงา) บนพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งสกิลนี้จะไม่มีคูลดาวน์ แต่การสร้างร่างเงาแต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้ชาร์จ โดยชาร์จของสกิลจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัิติทุก 30 วินาที และเก็บสะสมชาร์จได้มากสุด 3 หน่วยเท่านั้น (หมายความว่าสร้างร่างติดต่อกันได้มากสุด 3 ร่าง) ทั้งนี้ร่างเงาที่สร้างมาจะไม่มีความสามารถอะไร และไม่สามารถถูกทำลายได้  แต่เราจะมีสกิลเสริมไว้สำหรับใช้วาร์ปไปหาร่างเงาที่ต้องการได้แทน
……เมื่อเราใช้สกิลเสริมเพื่อวาร์ปไปหาร่างเงาที่กำหนด หากมีร่างเดียวเราก็จะพุ่งไปยังที่หมายตามปกติ แต่ถ้ามีร่างเงามากกว่า 1 ตัวได้ถูกสร้างไว้ ตัวเราจะวาร์ปไปหาร่าเงาที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนเสมอ แล้วจะวาร์ปไปหาร่างเงาที่เหลือ จนกระทั่งวาร์ปไปหาร่างเงาที่ต้องการเป็นที่สุดท้าย ทุกครั้งที่เราวาร์ปไปปหาร่างเงาไม่ว่าลำดับที่เท่าไหร่ก็ตาม ศัตรูรอบตัวบริเวณนั้นจะได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างและรุนแรงมาก

 [ฮีโร่ใหม่Game online, Warcraft III Dota, Map 6.73] ] RizzrakGoblin Shredder

[ฮีโร่ใหม่Game online, Warcraft III Dota, Map 6.73]RizzrakGoblin Shredder
สาย: STR
ระยะโจมตี: 128


Whirling Death: เมื่อกดใช้สกิลนี้ ศัตรูที่อยู่รอบตัวเราในระยะ 300 AoE จะได้รับความเสียหายและโดนลดสเตตัสหลัก 15% เป็นเวลา 7 วินาที ความเสียหายของสกิลนี้ปกติจะเป็น Magic Damage แต่ถ้าตอนที่กดใช้สกิลมีต้นไม้รอบตัวถูกทำลายไปด้วย การสร้างความเสียหายจะกลายเป็น Pure Damage แทน (แรงขึ้นเล็กน้อย เพราะสกิลไม่หักลบพลังป้องกันเวทย์)


Timber Chain: ปล่อยสกิลไปด้านหน้าเป็นระยะ 800-1400 หน่วย หากสกิลไปชนกับต้นไม้เมื่อไหร่ เราจะโดนกระชากไปหาต้นไม้ดังกล่าวและทำลายต้นไม้ต้นนั้นทันที นอกจากนั้นศัตรูที่อยู่ระหว่างทางตอนที่เราพุ่งไปหาต้นไม้จะได้รับความเสียหายแบบ Pure Damage ด้วย ความเสียหายของสกิลนี้อาจจะไม่รุนแรงมาก แต่คูลดาวน์ของสกิลนี้ก็น้อยมากเช่นกัน


Reactive Armor: สกิลติดตัว ทุกครั้งที่เราได้รับความเสียหายจากการโจมตี สกิลนี้จะทำให้ค่า Armor และ RegenHP ของเราเพิ่มขึ้นอย่างละ 1 หน่วยนาน 15 วินาที ซึ่งการเพิ่ม Armor และ RegenHP นั้น สามารถแสดงผลทับซ้อนเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ และเริ่มนับเวลาแสดงผลใหม่ทุกครั้ง อย่างไรก็ตามการทับซ้อนจะรวมกันได้มากสุด 4-16 ครั้งขึ้นอยู่กับเลเวลสกิล


Chakram: เขวี้ยงสกิลออกไปในบริเวณที่กำหนด (สกิลกดใช้บนพื้นที่) และสกิลจะหยุดอยู่ตรงนั้นจนกว่าเราจะกดสกิลอีกครั้งเพื่อเรียกมัีนกลับมา ศัตรูที่โดนสกิลนี้เคลื่อนที่ผ่านไม่ว่าตอนเขวี้ยงไปและเรียกกลับ จะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง (ถ้าโดนสองรอบก็ได้รับความเสียหาย 2 รอบ) ส่วนศัตรูที่โดนสกิลในบริเวณที่เราหยุดสกิลเอาไว้ จะได้รับความเสียหายเบากว่าเล็กน้อย แต่จะติดสถานะ Slow ไปพร้อมกัน ซึ่งความรุนแรงของ Slow จะคิดจากค่า HP ที่เสียไปขณะติดสถานะนั่นเอง การหยุดสกิลไว้บนพื้นที่ไม่มีการจำกัดระยะเวลา แต่เราจะจะเสีย MP ทุกวินาทีและสกิลจะถูกเรียกกับอัตโนมัติถ้า MP หมด นอกจากนั้นระหว่างที่สกิลหยุดอยู่บนพื้นที่ เราจะยังเคลื่อนที่และใช้สกิลได้ แต่จะแค่สั่งโจมตีไม่ได้เท่านั้น
[ฮีโร่ใหม่Game online, Warcraft III Dota, Map 6.73] TresdinLegion Commander

[ฮีโร่ใหม่Game online, Warcraft III Dota, Map 6.73] TresdinLegion Commander
สาย: STR
ระยะโจมตี: 128


Overwhelming Odds: สกิลกดใช้ใส่พื้นที่ ทำให้ศัตรูในบริเวณนั้นได้รับความเสียหาย และเพิ่ม Movespeed ให้กับตัวเราเองไปพร้อมกัน  โดยความเสียหายที่สร้างใส่ศัตรูจะคิดจากความแรงของสกิลส่วนหนึ่ง และเพิ่มจากจำนวนยูนิตทั้งฝั่งเราและศัตรูที่โดนสกิลอีกตัวละ 10 หน่วยด้วย  ส่วนการเพิ่ม Movespeed ให้ตัวเราเองก็จะคิดจากจำนวนยูนิตที่โดนสกิลเช่นกัน โดยจะเพิ่มตามฮีโร่ทั้งสองฝั่งตัวละ  9% Movespeed และเพิ่มตามยูนิตอื่นๆ ของทั้งสองฝั่งอีกตัวละ  3% Movespeed ซึ่งการเพิ่ม Movespeed จากสกิลนี้จะมีผล 3 วินาทีและถ้ามี Summon กับ Illusion ของศัตรูในพื้นที่สกิล ยูนิตเหล่านั้นจะถูกลด HP ลง 50% ด้วย


Press The Attack: ลบสถานะผิดปกติและ Disable ทุกอย่างบนยูนิตฝ่ายเราที่เป็นเป้าหมายสกิลนี้ และหลังจากลบสถานะไม่ดีทั้งหมดแล้ว เป้าหมายนั้นจะได้ RegenHP และ Attackspeed เพิ่มขึ้นมหาศาลด้วย


Moment of Courage: เมื่อเราถูกโจมตี จะมีโอกาส 16-22% ที่เราจะโจมตีสวนกลับใส่ฝ่ายตรงข้ามแบบอัตโนมัติ 1 ครั้ง และการโจมตีพิเศษที่เกิดจากสกิลนี้ จะมีเอ็ฟเฟ็คท์ Lifesteal ที่สูงมากและไม่เป็น Orb Effect ด้วย


Duel: สกิลกดใช้ใส่ฮีโร่ศัตรู ทำให้เราและเป้าหมายอยู่ในสภาพที่ต้องสู้กันแบบตัวต่อตัว โจมตีธรรมดาใส่กันอย่างเดียว ไม่สามารถใช้สกิลและกดใช้ไอเทมได้ นอกจากนั้นหากคนใดคนหนึ่งตายขณะที่ติดบัฟจากสกิลนี้ อีกฝ่ายจะได้รับพลัีงโจมตีเพิ่มขึ้น 10 หน่วยแบบถาวรด้วย (แต่ฮีโร่ตัวอื่นก็เข้าไปจัดการทั้งคู่ได้ตามปกติ)กดอ่าน Dota อัพเดทแพตซ์ใหญ่ V6.73 เพิ่มฮีโร่ใหม่ 4 ตัว ไอเทมอีก 5 ชิ้น ปรับสมดุลฮีโร่และไอเทมชุดใหญ่^^II

http://www.thaicybergames.com/main/showthread.php?t=66095

Map 6.73b
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates